Veien til førerkortet

Pressemelding 30.09.19

Heimdal trafikkskole får nye eiere

Med virkning fra 1. oktober 2019 er aksjene i Heimdal Trafikkskole AS og Heimdal Trafikkskole Storbil AS solgt til den landsdekkende kjeden Wright Trafikkskole AS. Wright driver trafikkskoler på 38 ulike steder i Norge og med aksjeovertakelsen av de to Heimdalselskapene vil Wright styrke sin stilling i Trøndelag der de fra før driver 3 trafikkskoler.

Heimdal Trafikkskole ble etablert i 1973 av Sverre Tyvold, som også var majoritetseier i begge selskapene på salgsdata.

Vi ser frem til å bli en del av Norges i særklasse største trafikkskolekonsept sier Inger Teigen, daglig leder ved Heimdal Trafikkskole AS. Det å drive lokalt i denne bransjen blir tyngre og tyngre og det å kunne få en såpass profesjonell eier som Wright vil utvilsomt gi både ansatte og ikke minst våre elever store fordeler, mener Teigen.

Heimdal Trafikkskole AS driver 6 avdelinger i Trondheim og er i Midt-Norge den største aktøren innenfor bransjen. Heimdal Trafikkskole Storbil AS tilbyr opplæring i tyngre klasser og ble fisjonert ut som eget selskap i 2016. Daglig leder Tom Freitag i Heimdal Trafikkskole Storbil gleder seg også over avklaringer rundt eierskapet. «Med Wright som eier håper vi på å få tilgang til både kompetanse og ikke minst være en del av et større Storbilmiljø i Norge» uttaler Freitag.

Ståle Hellum, Administrerende direktør, i Wright Trafikkskole er strålende fornøyd med å kunne innlemme de 2 Heimdal-selskapene i Wright-fellesskapet. «Heimdal-selskapene skal foreløpig drives videre som før - idet vi erkjenner at vi har overtatt en sterk merkevare innenfor vår bransje» påpeker Hellum. Det er derfor foreløpig ikke snakk om noen virksomhetsoverdragelse, idet selskapene drives videre som før. Hellum uttaler at det er et ønske om å fusjonere selskapene inn i Wright etter hvert, men dette er det pr i dag ingen hastverk med. «For ansatte og elever hos Heimdal vil ikke eierendringen påvirke hverdagen fra 1/10» avslutter Hellum.

Wright Trafikkskole ble etablert i 1997 og er den eneste landsdekkende aktøren innenfor trafikkopplæring i Norge. Selskapet omsatte i 2018 for drøyt 188 Mill kr, med et driftsresultat på 6,7 Mill kroner og et resultat før skatt på 5,9 mill kr. Selskapet har årlig stor vekst og sysselsetter ca 200 ansatte. Selskapet tilbyr opplæring i de fleste førerkortklasser - og i Trøndelag er selskapet representert med avdeling på Orkanger samt 2 avdelinger i Trondheim.

Trondheim 30. september