Veien til førerkortet

Spørsmål og svar

Våre mest stilte spørsmål

Hva må jeg tenke på ved øvelseskjøring?

Det er fint om du etter kjøretimen kan få med deg en ledsager, for å fortsette å trene på det du har lært på trafikkskolen. Mengdetrening hjemme er helt i tråd med myndighetenes målsetting. Dette er med på å skape en sikrere sjåfør.

Ledsageren ved privat øvelseskjøring må være minst 25 år og hatt gyldig førerkort for klassen uavbrutt de 5 siste år.

 • Bilen må være utstyrt med ekstra speil for at ledsageren.
 • Bilen skal være merket med en rød L på hvit bakgrunn.
 • L`en skal bare stå på når det faktisk pågår øvingskjøring.

Øvingskjøring må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk. Du og din ledsager må derfor finne et øvingsområde som passer til ditt ferdighetsnivå.

Svar

Hvordan betaler jeg?

Det enkleste måten å betale kjøreskolen på er enten å betale med kort/kontanter med jevne mellomrom, eller å overføre penger i nettbank.

Hvis du skal overføre penger finner du ditt unike kid-nummer ved å logge inn på "Din side" på TABS.no.

Der kan du også se hvor mye du har på kontoen din, reserverte timer og hvor mye du har brukt m.m.

Svar

Hvor mange kjøretimer må jeg ha?

Trafikklæreren følger den fastsatte undervisningsplan. Hvor mange timer du trenger, er avhengig av dine forutsetninger og egeninnsats. En viktig forutsetning er at alle parter er godt forberedt til hver kjøretime. Etterarbeid er viktig. Tenk grundig gjennom læringsforløpet etter hver time. Still spørsmål når noe er uklart.

Tips! Les aktuelt teoristoff til neste kjøretime, det vil lette innlæringen. Snittet på landsbasis er 18-20 timer utenom obligatorisk opplæring.

Svar

Når må jeg gjennomføre mørkekjøring?

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs

Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars til 31.oktober er beviset gyldig bare i perioden16.mars til 31.oktober.

For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november til 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.

Når mørkekjøringen er gjennomført, får du utstedt et nytt bevis fra Statens vegvesen.

 

Svar

Hvor kan jeg øve på teoriprøven?

Følgende sider har teoriprøver du kan øve deg på:

Svar

Kan jeg øvelsekjøre når jeg har sperrefrist?

Har du sperrefrist, kan du ikke starte opplæring. Er du under 18 år løper sperrefristen fra fylte 18 år. Det er ikke lov til å øvelseskjøre før sperrefristen er utløpt.

Svar

Hvor lenge varer en kjøretime?

En kjøretime varer i 45 minutter. I de fleste tilfeller er det mer effektivt å kjøre dobbelttimer, slik at en kjøretime i praksis varer i 90 minutter.

Svar

Når kan jeg starte å øvelseskjøre?

For å starte øvelseskjøring kl B, må du ha fylt 16 år og ha gjennomført Trafikalt grunnkurs. Bevis for trafikalt grunnkurs og legitimasjon MÅ alltid medbringes, ved privat øvelseskjøring og øvelseskjøring hos kjøreskolen.

De som er fylt 25 år har fritak fra Trafikalt grunnkurs, men må ha førstehjelp og mørkekjøring før praktisk prøve.

Svar

Stryk på teoriprøven eller praktisk prøve

Dersom du stryker på teoriprøven må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. 

Stryker du på den praktiske prøven må du vente 4 uker før du kan ta en ny prøve.

Svar

Hvordan søker jeg om førerkort?

 1. Gå til vegvesen.no
 2. Gå inn på din side
 3. Logg inn med elektronisk signering med f.eks MinID (du får veiledning ved ny bruker)
 4. Fyll ut søknaden
 5. Teorien må være bestått før førerprøve kan søkes
 6. Husk gi fullmakt til kjøreskolen for bestilling av Førerprøve (ikke velg å bestille førerprøve selv, da det skal være i samsvar med progresjon i opplæring og at vi kan stille med bil til førerprøven)

 

 

 • Velg alltid å gi fullmakt til trafikkskolen
 • Dersom ny førerprøve avbestilles ny fullmakt gis til trafikkskolen.
 • Alt av godkjenning ved søknad og vandel kan du følge på din side
Svar

Hvis jeg tar førerkort uten å ha hatt mørkekjøring, hvor lenge er førerkortet da gyldig?

Du må ta mørkekjøringen innen 31. januar året etter, og så fornye førerkortet ditt hos Statens Vegvesen. Merk at fornyelse av førerkortet koster det samme som utstedelse av nytt førerkort.

Svar

Hvordan gjennomføres føreropplæringen?

Føreropplæringen består av en teoretisk og en praktisk del. Teori og praksis griper inn i hverandre og danner en helhet. Undervisningen ved trafikkskolen skal følge. «Læreplanen for føreropplæring», fastsatt av Vegdirektoratet. Planen forutsetter at eleven deltar både i teoretisk og praktisk opplæring som skolen skal samordne etter bestemte retningslinjer.

All opplæring gjennomføres trinnvis
Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for trinn 1-3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Innholdet i hvert trinn fortutsettes å bli videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på.

Målene for trinn 1-4 angir den samlede kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Trinn 1:
Trafikalt grunnkurs

Trinn 2:
Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinn 3:
Trafikal kompetanse

Trinn 4:
Avsluttende opplæring

Førerprøve

Svar